خواص داروهای گیاهی

خواص مورد

مورد (آس - مرسین)

گیاه مورد

برگ هاى اين گياه داراى ۲-۵/۱ درصد حجمى اسانسى است كه قسمت عمده آن را تريپنولن، سينئول و لينالول تشكيل مى دهند. مورد به صورت موضعى در درمان تبخال به عنوان آنتى سپتيك و در درمان التهاب مخاط بينى استفاده مى شود. در طب گذشته مورد را تحت عنوان آس يا عمار (به معنى نيكو و خوشبختى) ناميده، براى آن اثرات قابض، ضداسهال و تقويت كننده رويش مو قائل بوده اند. با مصرف مقادير كم موضعى اسانس هيچ گونه حساسيت پوستى ايجاد نمى شود و با مصرف مداوم و طولانى مدت واكنش حساسيتى به صورت سرخى خيلى ضعيف در محل تجويز مشاهده مى شود. از فرآورده هاى موجود در بازار مى توان به پماد موضعى ميرتوپلكس اشاره كرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۸۸ساعت 10:41  توسط حبیب اله گلفام