خواص داروهای گیاهی

خواص چغندر ( لبو )

میزان کالری برگ این گیاه در ۱۰۰گرم ۳۰ می باشد

خام لبو به اندازه عسل خاصیت دارد . درمان بی دریغ رعشه است . درد مفاصل و نقرس را درمان می کند . خوردن آب برگ این گیاه مسکن سر درد و دندان درد است . و آنها ی که از شوره مو رنج می برند علاج ناراحتی خود را در این گیاه خواهند یافت .

گیاه شناسان قدیم ایران بیخ مرا از دسته میو ه ها و سبز یها جدا کرده و جزو هو یجها شمرده اند ولی برگ من در دسته سبز یها ست . برگ من سحر گاه بی مزه و شامگاه شیرین می شود . زیرا در روز با کمک نور آفتاب قند می سازم و شب بتدریج آنرا جهت ذخیره به بیخ خود که انبار من است می فرستم و به همین جهت است که اگر بر گ مرا صبح بچینند و میل نمایید جزء سبز یها ی حنک بوده و عصر خنکی کمتری دارم و خیلی متاسفم که شما نمی توانید برگ و بیخ مرا خام خام میل نمایید .

توجه داشته باشید لبو به هضم غذا کمک می کند و التهاب معده را فرو می نشاند مفید ترین اعضای این گیاه برگ و ساقه  آن و سپس  بیخ آن  که پخته آن لبو نام دارد .

خام لبو به اندازه عسل خاصیت دارد . درمان بی دریغ رعشه است . درد مفاصل و نقرس را درمان می کند . خوردن آب برگ این گیاه مسکن سر درد و دندان درد است . و آنها ی که از شوره مو رنج می برند علاج ناراحتی خود را در این گیاه خواهند یافت .

گیاه شناسان قدیم ایران بیخ مرا از دسته میو ه ها و سبز یها جدا کرده و جزو هو یجها شمرده اند ولی برگ من در دسته سبز یها ست . برگ من سحر گاه بی مزه و شامگاه شیرین می شود . زیرا در روز با کمک نور آفتاب قند می سازم و شب بتدریج آنرا جهت ذخیره به بیخ خود که انبار من است می فرستم و به همین جهت است که اگر بر گ مرا صبح بچینند و میل نمایید جزء سبز یها ی حنک بوده و عصر خنکی کمتری دارم و خیلی متاسفم که شما نمی توانید برگ و بیخ مرا خام خام میل نمایید .

توجه داشته باشید لبو به هضم غذا کمک می کند و التهاب معده را فرو می نشاند مفید ترین اعضای این گیاه برگ و ساقه  آن و سپس  بیخ آن  که پخته آن لبو نام دارد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:38  توسط حبیب اله گلفام  |